Najważniejsze rodzaje rękawic ochronnych

Rękawice ochronne to nieodłączny element pracy w przemyśle. Odpowiednie zabezpieczenie przed zabrudzeniami i trwałymi uszkodzeniami dłoni i przedramion pracownika jest w wielu przypadkach pierwszą i podstawową barierą pomiędzy człowiekiem, a niebezpiecznymi materiałami. Istotnym jest więc, by rękawice zostały prawidłowo dobrane zarówno pod względem rozmiaru, jak i ich przeznaczenia. Istnieje kilka metod podziału rękawic, jednak najbardziej popularnymi kryteriami są czynniki, przed którymi chronią, lub materiał z którego zostały wykonane. Klasyfikacja ze względu na rodzaj zagrożenia jest jednak znacznie dokładniejsza i to nią powinniśmy kierować się podczas wyboru.

Podział ze względu na rodzaj zagrożenia

Rękawice ochronne, zależnie od materiału z jakiego zostały wykonane, chronią przed różnego rodzaju czynnikami szkodliwymi. Należy pamiętać, że nawet rękawice skuteczne przeciwko bardzo wysokim temperaturom nie spełnią swojego zadania w kontakcie z chemikaliami, prądem elektrycznym, a nawet skrajnie niskimi temperaturami.

Podczas wyboru rękawic odpowiednich do stanowiska należy więc skonsultować się ze specjalistą bhp oceniającym zagrożenie i znaleźć rękawice, które zabezpieczą pracownika przed każdym możliwym czynnikiem szkodliwym.

Rodzaje rękawic ochronnych

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, chemicznymi i biologicznymi, wysoką temperaturą oraz niską temperaturą to cztery najpopularniejsze warianty ochrony osobistej. Ich specyfika określona jest bezpośrednio w nazwie, a odpowiednie normy wskazują na konkretne czynniki, przed którymi rękawice chronią. Ze względu na rodzaj zagrożenia wyróżnić możemy również rękawice elektroizolacyjne, rękawice przeznaczone do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem oraz rękawice antywibracyjne.

Te również można zaliczyć do rękawic chroniących przed jednym, konkretnym czynnikiem szkodliwym. Ponadto ze względu na specyficzne zastosowania możemy wyodrębnić rękawice spawalnicze, rękawice antystatyczne (chroniące przed ładunkami elektrycznymi) oraz rękawice kriogeniczne (do prac przy suchym lodzie).

Podstawowe materiały wykonania

  • Lateks,
  • nitryl,
  • winyl,
  • guma,
  • dzianina,
  • skóra

– właściwości ochronne rękawic są w dużej mierze zależne od materiału, z jakiego zostały one wykonane. Większość materiałów występuje w połączeniu ze sobą, tworząc w ten sposób rękawice chroniące przed więcej niż jednym czynnikiem szkodliwym. Poszczególne materiały charakteryzują się specyficznym komfortem noszenia. Dobór odpowiednich rękawic powinien być więc uzależniony nie tylko od czynników, na jakie narażony jest pracownik, ale i wymaganego podczas wykonywania czynności poziomu mobilności rąk.

Podczas doboru rękawic należy uwzględnić nie tylko stopień narażenia rąk pracowników na działanie czynnika szkodliwego, ciężkość urazów, rodzaj wykonywanej pracy i precyzję, jakiej wymaga, ale także rodzaj zagrożeń oraz częstotliwość i intensywność działania danego czynnika. Jedynie odpowiedni rodzaj rękawic ochronnych, dobrany po konsultacji ze specjalistą BHP i zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi jest w stanie zapewnić pracownikowi dostateczną ochronę osobistą.

Dla większości gałęzi przemysłu rękawice ochronne są obowiązkowym elementem stroju roboczego. Warto zadbać więc, by w jak najlepszym stopniu spełniały swoje zadanie.