Czym gasić pożar? Rodzaje gaśnic

Jednym z podstawowych podziałów gaśnic, jest klasyfikacja ze względu na substancję, jaką w sobie zawierają. Przyjrzyjmy się zatem najbardziej popularnym rozwiązaniom w urządzeniach służących do gaszenia pożarów.

Gaśnica pianowa

W tym rodzaju gaśnicy głównym środkiem jest piana, która wyrzucana jest w postaci sprężonego gazu najczęściej jest nim azot lub CO2. Gaz ten najczęściej znajduje się w zbiorniku . Rozróżniamy gaśnicę na pianę mechaniczną lub chemicznąJak użyć gaśnicy pianowej? 

Należy chwycić ją lewą ręką za uchwyt górny a prawą za dolny i skutecznie zerwać plombę.Po wykonaniu tego działania należy bezzwłocznie udać się do miejsca pożaru, w miejscu ogniska pożaru należy odwrócić gaśnicę do góry dnem i wbić tzw.zbijak.W chwili wbijania zbijaka należy puścić uchwyt trzymany lewą ręką aby się nie skaleczyć.Po wykonaniu tego działania należy strumień skierować na ogień trzymając gaśnicę do góry dnem. 

To jest jedyny rodzaj gaśnicy, który podczas jej użycia należy trzymać odwróconą dnem do góry. Po uruchomieniu gaśnicy pianowej nie ma możliwości zatrzymania jej działania.Nastąpi to w chwili, gdy zawarta w niej substancja chemiczna się skończy. Ten rodzaj gaśnicy przeznaczony jest do gaszenia pożarów typu A,B i F.

Gaśnica śniegowa

Kolejnym rodzajem gaśnicy jest gaśnica śniegowa. Gaśnica śniegowa zawiera w butli skroplony dwutlenek węgla, który w chwili rozprężenia oziębia się do temperatury – 78 stopni Celsjusza.

Ten rodzaj gaśnicy przeznaczony jest do gaszenia pożarów typu B i C a także urządzeń elektrycznych o mocy do 1000 V,doskonale sprawdza się także w przypadku gaszenia pożarów sprzętu elektronicznego. Dużą ich zaletą jest to,że nie pozostawiają śladów na gaszonych powierzchniach. Są jednak dość ciężkie w porównaniu z innymi typami gaśnic. Warto pamiętać ,że ten typ gaśnic nie może być przechowywany w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze. 

Ponadto warto pamiętać aby nie umieszczać jej w zbytnio nagrzanym pomieszczeniu ponieważ wówczas się rozładuje i straci swoją funkcję. Zastosowanie gaśnicy śniegowej. Aby użyć gaśnicy należy ująć ją za wbudowany uchwyt i podbiec do ognia, chwytając dyszę za rękojeść. W nieco mniejszych modelach gaśnic śniegowych trzeba obrócić dyszę pod kątem prostym o około ( 90 stopni), kolejno odkręcając zawór butli w lewą stronę i w ten oto sposób pod kątem skierować dyszę na miejsce zajęte ogniem.  Warto pamiętać aby gaśnicę śniegową trzymać tylko za uchwyt , ponieważ bardzo silnie się oziębia przez co może powodować odmrożenie dłoni. 

Dużym plusem tego rodzaju gaśnic jest to,że można ją wyłączyć w dowolnym momencie tuż po ugaszeniu pożaru i odstawić w to samo miejsce. Po pewnym czasie gaśnica i tak będzie działać. Ten typ gaśnic jest szczególnie polecany do gaszenia pożarów typu B,C i F.

klasyfikacja gaśnic

Gaśnica proszkowa

Ten rodzaj gaśnic wypełniony jest dwutlenkiem węgla lub azotem.Warto wspomnieć,że najczęściej gaśnice proszkowe zawierają w swoim składzie fosforany sodu lub węglany. Działanie gaśnicze tego rodzaju polega na przerwaniu reakcji spalania w wyniku powstania antykatalizy. Dodatkowo proszki zawarte w gaśnicach pienią w bardzo wysokich temperaturach tym samym odcinając dopływ tlenu.

Ponadto w tego typu gaśnicach zachodzą reakcje tłumienia ognia niepalnym gazem dzięki któremu gaz jest transportowany. Ten rodzaj gaśnic przeznaczony jest do gaszenia pożarów z grupy A, B i C lub B, C a dostosowanie do odpowiedniej grupy pożaru właściwej gaśnicy uzależnione jest od użytego proszku. Ten rodzaj gaśnicy można uruchomić dwufazowo.

Aby jej użyć należy odkręcić kółko i podnieść dźwignię zabezpieczającą, następnie zerwać plombę i nacisnąć dźwignię uruchamiającą.Podobnie jak w przypadku gaśnicy śniegowej działanie tej gaśnicy można w dowolnym momencie przerwać i po jakimś czasie ponownie użyć. Gaśnica proszkowa jest stosowana do gaszenia pożarów typu B, C, E i D.

Gaśnica halonowa

Halony są głównym środkiem gaśniczym w tego typu sprzęcie przeciwpożarowym.Wyrzucane z gaśnicy halony za pośrednictwem sprężonego azotu lub pod ciśnieniem służą do skutecznego gaszenia pożaru. Gaśnica działa dzięki katalizie.Jest to zjawisko przyspieszające szybkość reakcji chemicznych substancji wywołanych pod wpływem działania katalizator. Gaśnice tego typu przeznaczone są do gaszenia pożarów z grupy B oraz C bardzo dobrze sprawdzają się w przypadku gaszenia urządzeń elektrycznych. Ten typ gaśnic nie jest szczególnie polecany a to ze względu na szkodliwy wpływ halonów na górne warstwy atmosfery. Gaśnice tego typu choć bardzo skuteczne zostały praktycznie wycofane ze względu na ich niszczący wpływ na środowisko naturalnego oraz ze względu na wytwarzanie się podczas gaszenia szkodliwych dla człowieka substancji.

Zamów gaśnice w Gabi Centrum BHP!

Gaśnice w Gabi Centrum BHP

Do czego służy agregat gaśniczy ?

Agregat gaśniczy jest rodzajem gaśnicy o zawartości substancji gaśniczej przekraczającej swoją wagą 20 kg.Najczęściej umieszczonej na dwukołowym podwoziu,które ułatwia przemieszczanie się i używanie sprzętu gaśniczego.Agregaty stosuje się głównie w dużych obiektach użyteczności publicznej, takich, które wymagają większej ilości środków przeciwpożarowych do właściwego zabezpieczenia pomieszczeń przed pożarem. 

Gaśnice służą do gaszenia pożarów w zarodku , wtedy gdy ogień nie rozprzestrzenia się na dużą skalę. Osoba używająca gaśnicy do gaszenia pożaru najpierw powinna dokładnie ocenić sytuację i sprawdzić czy obszar zajęty ogniem jest na tyle niewielki aby ugasić go gaśnicą. Jeśli obszar rozprzestrzeniania się ognia jest faktycznie mały warto skorzystać z gaśnicy . W większości przypadków powierzchnie o małej przestrzeni dotkniętej pożarem można skutecznie gasić -podręczną gaśnicą. Szczególnie dotyczy to zajętych przez ogień przedmiotów lub niewielkich powierzchni.