Jak prawidłowo oznakować podłogi w hali magazynowej?

Zakłady pracy, w których uwaga skupiona jest zarówno na maszynach, jak i na ludziach to miejsce szczególnego zagrożenia przez wypadki komunikacyjne. Dlatego też transport w obrębie hal produkcyjnych powinien zostać szczególnie oznakowany. Do takie znakowania hal magazynowym wykorzystuje się specjalne znaczniki naklejane w postaci taśm podłogowych.

Trzy obszary komunikacyjne wewnątrz zakładów

 taśmy podłogowe na schodach

Odpowiednie oznakowanie hal magazynowych to podstawa

Obszary służące do transportu i komunikacji można podzielić na trzy główne obszary, na których należy zwrócić szczególną uwagę, ze względu na zagrożenie jakie niesie za sobą wkroczenie w przestrzeń niedozwoloną. Pierwszym obszarem są bezpieczne miejsca. Te części zakładu przemyślane są jeszcze w fazie projektowej. Dzięki temu ciągi ruchu pojazdów oraz ruchu pieszego nie przecinają się lub robią to w niewielkim stopniu, aby zniwelować ewentualne kolizje. Bardzo istotne jest, aby ciągi komunikacyjne nie zaburzały także dynamiki pracy oraz pozostały w zgodzie z zasadą lean management i wiodącymi narzędziami wizualizacyjnymi miejsca — na przykład zasadą 5s. Naczelnym celem podziału na trzy obszary jest usprawnienie pracy poprzez przygotowanie dobrego oznakowania — wówczas zarówno piesi, jak i pojazdy mogą komunikować się sprawnie po obszarze zakładu. Warto zwrócić też uwagę na inne kwestie związane z pojawiającymi się trudnościami — na przykład przystosowanie tras. Wówczas unikniemy kolizji pojazdów, które będą jednocześnie cofać się i rozładowywać.

Co zrobić by właściwie oznakować przestrzenie?

Aby zachować właściwą komunikację w obrębie zakładu pracy — należy przestrzegać odgórnie ustalonych zasad, które wynikają z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Według przepisów BHP pracodawca ma obowiązek, aby zapewnić opracowanie zasad ruchu w zakresie dróg wewnątrzzakładowych, które zgodne są z przepisami prawa o ruchu drogowym. W szczególności powinny zostać określone prędkości maksymalne pojazdów, które używane są na terenie zakładu — na drogach wewnątrz zakładowych oraz w pomieszczeniach zakładu. Dzięki skorzystaniu z oznakowania hal magazynowych specjalistycznymi kolorowymi taśmami podłogowymi — skrzyżowania, strefy manewru oraz miejsca rozładunku i załadunku zostaną jasno wyróżnione.

Jak wykorzystać  znaczniki naklejane TLI?

Zachowanie bezpieczeństwa w zakładzie pracy to priorytet każdego pracodawcy, dlatego też na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej — pracodawca zobowiązany jest, by do każdego stanowiska pracy wytyczono bezpieczne i wygodne dojście. Wysokość takiego dojścia na całej długości nie powinna wynosić mniej niż dwa metry — co oznacza tyle, że pojazdy, które poruszają się pomiędzy stanowiskami pracy ludzi, nie mogą zbliżyćoznakowanie hal magazynowych się do owych stanowisk na odległość mniejszą niż dwa metry. To prymarna zasada, która wynika z BHP. Pracownik linii produkcyjnej powinien posiadać miejsce, by swobodnie się poruszać na linii stanowiska, biorąc pod uwagę swobodne wyminięcie współpracownika, które nie narazi nikogo na wypadek komunikacyjny.

Hale produkcyjne to miejsca, w których pracuje wiele osób. Ich uwaga skupia się na pracy wśród maszyn, które nie rzadko przy nieprawidłowym użyciu mogą stanowić źródło niebezpieczeństwa. Dlatego pracodawcy zobowiązani są do określenia zasad panujących w zakładzie. Przestrzegając Bezpieczeństwa i Higieny Pracy mają w obowiązku wykorzystanie kolorowych oznaczeń — w postaci taśm naklejanych na ziemi, aby wytyczyć drogi i ścieżki komunikacyjne. Wcielając w życie takie rozwiązania — pracownicy mogą swobodnie i bezpiecznie pracować każdego dnia bez narażania się na wypadki. Dodatkowo skorzystanie z różnokolorowych taśm pozwala oznakować wytyczoną wcześniej drogę dla konkretnych grup pracowników lub maszyn.