Gdzie można utylizować złom?

Złom to określenie, którego początkowo używało się głównie w metalurgii, obecnie zaś jest ono stosowane również potocznie. Rozumie się przez to przedmioty wykonane z metalu, które są już zniszczone, poważnie uszkodzone lub po prostu zbędne. Do tej kategorii zalicza się na przykład stare auta osobowe, maszyny przemysłowe, puszki, narzędzia czy inne części wykonane ze stali. Gdzie można utylizować złom?

Skup złomu – dlaczego warto udać się do punktu skupu złomu? Czy sprzedaż złomu jest opłacalna?

Stare, metalowe komponenty – powszechnie określane jako tzw. złom – można jeszcze wykorzystać. Takie podejście jest korzystne dla gospodarki. Jest tak dlatego, ponieważ zmniejsza się wówczas poziom eksploatacji zasobów znajdujących się w środowisku naturalnym naszej planety.

To właśnie dlatego za oddanie złomu do specjalnie w tym celu wyznaczonego miejsca (określa się jako punkt skupu złomu) można uzyskać gratyfikację finansową – dzięki temu można zachęcić posiadaczy starych, metalowych części do nawiązania współpracy z punktem skupu. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać dodatkowe dochody. Z pewnością zastrzyk gotówki jest argumentem przekonującym do takiego działania.

Dlaczego warto zdecydować się na ofertę punktu zajmującego się skupem złomu?

Jeśli chodzi o kwestię „czy sprzedaż złomu jest opłacalna?”, odpowiedź na to pytanie jest prosta: to zależy. Cena, jaką może uzyskać klient punktu skupu złomu, jest uzależniona między innymi od takich czynników jak:

  • rodzaj oddawanego metalu,
  • stan (czystość) złomu.

Jeśli chodzi o pierwszy z wyżej wymienionych czynników, dobrze opłacane jest na przykład aluminium – to właśnie dlatego często do skupu złomu zawozi się puszki po piwie czy innych napojach. Oprócz tego dużym zainteresowaniem cieszy się również miedź, którą możemy znaleźć przede wszystkim w kablach, silnikach, przewodnikach czy zużytych akumulatorach.

Podczas ustalania ceny przez punkt skupu złomu (do tej grupy zalicza się np. B2B Recykling, który oferuje punkt skupu złomu we Wrocławiu) uwzględnia się również takie kwestie jak na przykład czystość danego metalu. Jeśli surowiec będzie stary i skorodowany, kwota, jaką uzyskamy za przekazane materiały, zmniejszy się. Podobnie przedstawia się sytuacja, jeśli oddawany do punktu skupu złom jest „zanieczyszczony”. Rozumie się przez to na przykład plastikowe, betonowe czy wykonane z innego niż metal komponenty. Jeśli zatem chcemy oddać na złom na przykład lodówkę z plastikowym wypełnieniem w środku, zalecanym działaniem jest pozbycie się tych elementów i pozostawienie wyłącznie metalowej obudowy.

Na opłacalność – szczególnie z punktu widzenia klientów firmowych – wpływa również ilość jednorazowo oddawanego surowca. Podobnie jak w przypadku wielu innych rodzajów transakcji, także w tym przypadku bardziej opłacalna finansowo jest sprzedaż hurtowa. Ta informacja zadowoli z pewnością przedsiębiorców, w przypadku których efektem ubocznym prowadzonej działalności biznesowej jest znaczna ilość złomu.

Last but not least, ostateczna cena złomu wynika również z notowań giełdowych. Te zaś zależą od… wszystkiego, w tym w szczególności od czynników makroekonomicznych, geopolitycznych itp. Przykładowo, zaburzenie łańcuchów dostaw wskutek konfliktu zbrojnego między dwoma dużymi państwami może przełożyć się na spadek podaży surowca, a tym samym – wzrost jego ceny. W takiej sytuacji koszt złomu rośnie, co z pewnością zadowoli wszystkich tych, którzy mają na zbyciu duże ilości zbędnych części wykonanych z metalu. Jest tak, ponieważ – jak już wspomniano – złom jest przetapiany, dzięki czemu możliwe jest stworzenie fabrycznie nowych przedmiotów.

Punkt skupu złomu – kto korzysta z oferty?

Ciekawym, wypróbowanym od wielu lat rozwiązaniem jest skorzystanie z usług, które oferują punkty skupujące złom. Takie miejsca są kojarzone z osobami, które nie mają najlepszej kondycji materialnej, a sprzedaż złomu znalezionego na ulicy stanowi dla nich ważne lub nawet jedyne źródło utrzymania. Tymczasem, rzeczywistość w tym zakresie wygląda nieco inaczej, a z tego typu usług korzystają zarówno osoby indywidualne, jak również – a może nawet przede wszystkim – klienci biznesowi.

Klientami punktów skupu złomu są zarówno pojedyncze osoby, które chcą pozbyć się starych, metalowych mebli, jak i właściciele firm z branży:

  • produkcyjnej,
  • przemysłowej (petrochemicznej, rafineryjnej itp.),
  • budowlanej,
  • magazynowej.

Właściwie, nic nie stoi na przeszkodzie, do punktu skupu złomu zgłosił się każdy – osoba prywatna lub firma – kto dysponuje sprzętem metalowym, który jest już zbędny, niedziałający lub jego dalsze użytkowanie niosłoby ze sobą ryzyko zagrożenia dla otoczenia.