Czym są prefabrykaty rurociągów?

Prefabrykaty rurociągów to elementy, które ulepszone elementy wchodzące w skład rurociągów. Są one specjalnie zabezpieczane, by zapewnić rurom, kolankom i innym należytą ochronę. Dość często możemy natknąć się na tworzywo zabezpieczające, które opatentowała dana firma, która produkuje prefabrykaty.
Obecnie, możemy spotkać się również ze specjalnymi wyłożeniami i materiałami, które stosuje się w ramach ulepszenia rury, kolana lub innego elementu. Rozwój technologii i dynamiczny rozrost miast na całym świecie, przyczynił się do powstania coraz to lepszych form ochronnych dla systemów rurociągowych. Prefabrykaty są stosowane w wielu gałęziach przemysłu.

W skład podstawowych usług, jakie składają się na prefabrykowanie rurociągów, wchodzą:

  • Cięcie rur do odpowiedniego rozmiaru – według wizji klienta,
  • Gwintowanie,
  • Rowkowanie,
  • Zabezpieczenie przed rdzą i korozją,
  • Wybór najlepszych części pasujących do danego typu rur,
  • Montaż odpowiednich elementów.

Zastosowanie rur od wielu lat jest znane w niejednej odnodze przemysłu. Dziś, praktycznie wszędzie można spotkać się z transportem wody, ścieków czy rozdrobnionego materiału właśnie za pomocą rur. Wiele jest elementów, które są narażone na ścieranie czy nawet całkowite zniszczenia przewodów. Zadania, jakie pełnią rury są o tyle istotne, iż należy im zapewnić jak najwyższą ochronę.

Miasta, budynki, mosty – wszystko to wymaga zastosowania odpowiedniego rodzaju rur. Dodatkowo, konieczne jest stosowanie specjalnie dobranych elementów zamiennych, które będą pełnić rolę ochronną.

Zastosowanie

Prefabrykowane elementy, które wchodzą w skład rurociągów, są stosowane w wielu przypadkach. Specjalne technologie, jakie są stosowane w procesie produkcji, mają znaczny wpływ na jakość prefabrykatów, co również przekłada się na stopień ochrony całego rurociągu. Zastosowanie prefabrykatów znacznie ułatwia montaż rur i gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo.

Instalacje dostarczania wody, to jeden z najbardziej znanych przykładów, w których stosuje się prefabrykację rurociągów. Zaopatrzanie w wodę miast, powinno być ciągłe. Woda płynie w specjalnie przystosowanych, trwałych rurach ciśnieniowych. Ciągłość płynięcia wody wiąże się z wykorzystywaniem przez wodę maksymalnej ilości miejsca.

Prefabrykację rurociągów stosuje się między innymi w przypadku rurociągów instalacji przeciwpożarowych (hydrantowe, tryskaczowe itp.). Jest to rodzaj instalacji, który musi być szczególnie dopracowany.

Oprócz tego, prefabrykaty rurociągów znajdują swoje zastosowanie również w budownictwie infrastrukturalnym. Wiele jest bowiem typów konstrukcji posiadających te same elementy. Produkty, które się powtarzają, należy często odpowiednio zmienić. Prefabrykacja rurociągów jest więc w tym momencie szczególnie znacząca. Dzięki temu procesowi, prace budowlane idą sprawniej i szybciej. Trzeba również podkreślić, że prefabrykacja rurociągów odbywa się w każdym z obszarów – technicznym, transportowym i społecznym.

Rurociąg przemysłowy

Rurociąg przemysłowy – zdjęcie autorstwa przedsiębiorstwa ENERGOP©

Kanalizacja stanowi podobnie częstą odnogę przemysłu, w której wykorzystuje się procedurę prefabrykowania rurociągów. Sieci kanalizacyjne są znane przede wszystkim z tego, że są rozbudowane o wiele bardziej niż instalacje wodne. Rury są najczęściej wykonane z betonu i są szersze.

Dodatkowo, często można zetknąć się z prefabrykacją rurociągów w przemyśle elektroenergetycznym. W tym przypadku, mamy do czynienia przede wszystkim ze słupami wysokiego lub niskiego napięcia. Poza tym, proces ten jest również wykorzystywany w liniach kolejowych i tramwajowych. Przemysł elektro-energetyczny wykorzystuje prefabrykację rurociągów do stawiania konstrukcji np. tablic reklamowych.

Zbiorniki rolnicze również często wymagają prefabrykacji. Obecnie, stosowane są zbiorniki, które zostały prefabrykacji jedynie w pewnym stopniu, tak samo jak ściany zbiornika.