Jak rolnicy mogą skorzystać z fotowoltaiki?

Obecne ceny energii elektrycznej już są przerażające, a prognozy przewidują pogorszenie sytuacji. Jest to fatalna wiadomość dla rolników, którzy na prowadzenie działalności zużywają dużo prądu.

Jednak istnieje możliwość zamontowania paneli fotowoltaicznych. Sprawią one, że gospodarstwo domowe będzie oszczędne i ekologiczne. Jak najlepiej wykorzystać fotowoltaikę?

Zużycie prądu w gospodarstwach rolnych 

Mniejsze, czy większe gospodarstwa rolne potrzebują dużych nakładów energii elektrycznej, aby normalnie funkcjonować. Taka zależność generuję ogromne rachunki, które na koniec miesiąca zawsze trzeba opłacić. Szacuje się, że opłata za prąd stanowi nawet 20% wszystkich kosztów prowadzenia gospodarstwa rolnego. Nikogo ta zależność nie powinna dziwić, w gospodarstwach znajduje się mnóstwo energochłonnych maszyn, które pracują non stop.

Ta tendencja się nie zmieni, a nawet pogłębi. Nowoczesne gospodarstwo rolne inwestuje w nowe urządzenia, które zwykle są zasilane energią elektryczną. Fotowoltaika to więc inwestycja i ubezpieczenie na przyszłość.

Istnieje jednak sposób, aby znacznie zniwelować koszty, a nawet w niektórych przypadkach zacząć zarabiać na energii elektrycznej.

Farma Fotowoltaiczna

Idealnym sposobem, aby zapewnić swojemu gospodarstwo darmową energię elektryczną, a także umożliwić zarabianie na jej sprzedaży jest farma fotowoltaiczna.

Na wsi, w gospodarstwach znajduje się zwykle więcej niż jeden budynek. Stwarza to już możliwość zamontowania paneli fotowoltaicznych na więcej niż jednym dachu. Dodatkowo, gdy posiada się skrawek nieużywanej ziemi, to można pokusić się o montaż naziemnych instalacji, montowanych na specjalnych stelażach. 

Dzięki tym prostym rozwiązaniom do swojego przybytku można dołączyć nowoczesną farmę fotowoltaiczną.

Takie wyjście zapewni praktycznie całkowite zniwelowanie rachunków za prąd. Działa to nie tylko w lecie, gdy jest dużo słońca, bowiem energia elektryczna może być składowana na zimę. W związku z tym nie trzeba się martwić kosztami prądu przez cały rok.

Fotowoltaika w gospodarstwie rolnym — korzyści

Posiadanie instalacji fotowoltaicznej niesie za sobą ogromne korzyści. Najważniejszą z nich jest oczywiście oszczędność na rachunkach za prąd. Zamontowanie fotowoltaiki jest najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla dużych gospodarstw rolnych zajmujących się czy to przetwórstwem rolno-spożywczym czy hodowlą.

W takiej sytuacji ten koszt można zniwelować do zera. Tak drastyczne obniżenie rachunków, sprawia, że fotowoltaika w gospodarstwie rolnym, to pewna inwestycja, która się bardzo szybko zwróci.

Dodatkowo gospodarstwo rolne z własnym systemem fotowoltaiki, stanie się samowystarczalne energetycznie. Będzie mogło pracować niezależnie od przerw dostaw prądu. Taka cecha znacznie podnosi wartość całego gospodarstwa. 

Ulga podatku rolnego

Oprócz oszczędności na rachunkach, podniesieniu wartości gospodarstwa istnieje jeszcze jedna niezwykle ważna zaleta fotowoltaiki. Mianowicie obecnie można uzyskać ulgi inwestycyjne w podatku rolnym. Dzięki niej można obniżyć podatek rolny i skorzystać z dwudziestopięcioprocentowej ulgi na nawet 15 lat, co pozwala na jeszcze więcej oszczędności.

Zaoszczędzone środki można przeznaczyć na dalszy rozwój gospodarstwa rolnego.

Z podatku rolnego mogą skorzystać np. osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, które nie posiadają osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami gruntów,
  • posiadaczami samoistnych gruntów,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami gruntów, które stanowią własność Skarbu Państwa,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

fotowoltaika rolnika

Dotacje dla rolników — AgroEnergia

W 2019 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził dotację AgroEnergia. Zadaniem programu jest wspomaganie rolników, przy zakupie nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej. Można skorzystać z niej w sytuacji kupna fotowoltaiki dla rolnika w Małopolsce.

Według jego założeń o dofinansowanie na fotowoltaikę mogą się ubiegać indywidualni rolnicy i osoby prawne, które są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych o powierzchni użytków rolnych od 1 do aż 300 ha.

Jedynym wymaganiem jest co najmniej roczne prowadzenie gospodarstwa rolnego przez osobę fizyczną. Wystarczy mieć rok stażu we własnym gospodarstwie, aby móc ubiegać się o wniosek.

Fotowoltaika szybko i skutecznie może sprawić, że każde gospodarstwo rolne stanie się: bardziej ekologiczne, oszczędniejsze, a także znacznie podniesie swoją wartość. Patrząc na obecne ceny prądu taka inwestycja na każdej farmie, jest nieunikniona. To się po prostu opłaca. Warto również przyjrzeć się ulgom podatkowym, a także dotacjom na fotowoltaikę, zagwarantują one dodatkową oszczędność.