Wszystko o odpadach budowlanych

Odpady budowlane składają się z niepożądanego materiału wytwarzanego bezpośrednio lub przypadkowo przez konstrukcję lub przemysł.

Obejmuje to materiały budowlane, takie jak izolacja, gwoździe, okablowanie elektryczne, gontem i pokrycia dachowe oraz odpady pochodzące z przygotowania terenu, takie jak materiały do ​​pogłębiania, stępki drzew i gruzy. Odpady budowlane mogą zawierać ołów, azbest lub inne niebezpieczne substancje.

wywóz odpadów piaseczno

Znaczna część odpadów budowlanych składa się z materiałów, takich jak cegły, beton i drewno uszkodzone lub niewykorzystane z różnych powodów podczas budowy. Badania obserwacyjne wykazały, że może to wynosić od 10 do 15% materiałów wchodzących w skład budynku, znacznie wyższy od 2,5-5%, zwykle zakładanych przez inspektorów ilościowych i budownictwa. Ponieważ pomiędzy placami budowy istnieje duża różnorodność, istnieje wiele możliwości zmniejszenia tych odpadów.

Niektóre składniki odpadów budowlanych, takie jak płyta gipsowa, są niebezpieczne po ich składowaniu. Płyta gipsowa rozkłada się w warunkach składowiska uwalniając siarkowodór, toksyczny gaz.

Istnieje możliwość recyklingu wielu elementów odpadów budowlanych. Często pojemniki na rozdrabnianie są używane do transportu odpadów. Odpady drewna można również odzyskać i poddać recyklingowi.

Wpływ na środowisko

Tradycyjny sposób utylizacji odpadów budowlanych to transportowanie ich na składowiska odpadów. Poprzez bezpośrednie składowanie tych odpadów, w dłuższym okresie będzie to miało wiele problemów:

  • zwiększają koszty budowy, zwłaszcza transportu,
  • zajmują duży obszar ziemi,
  • zmniejszają jakość gleby
  • powodują zanieczyszczenie wody
  • powodują zanieczyszczenie powietrza
  • powodują inne zagrożenia dla bezpieczeństwa, itp.

Wywóz odpadów budowlanych

wywóz śmieci mokotów

Aby nie zanieczyszczać środowiska, inwestorzy oraz osoby prywatne decydują się na skorzystanie z usług firm zajmujących się wywozem śmieci. Odpady budowlane często mają większe gabaryty i jest ich więcej. Niekiedy, mogą one szkodzić środowisku. Wywóz odpadów powinien być przeprowadzany zgodnie z prawem. Dziś, firmy mogą wypożyczyć lub sprzedać kontenery na gruz i odpady budowlane konkretnego rodzaju. Jest to duże ułatwienie dla wszystkich inwestorów i osób, które przeprowadzają remont w mieszkaniu.

Pozbywanie się odpadów w ten sposób jest bezpieczne dla środowiska oraz dla innych mieszkańców.

Chcąc pozbyć się odpadów w sposób legalny, warto wynająć lub kupić kontener na odpady. Musi mieć on odpowiednie gabaryty – ważne jest to, by dostosować kontener do naszych potrzeb. Firma przywiezie do nas kontener pod nas dom lub blok na tydzień/ miesiąc lub na ustalony okres czasu. W trakcie przeprowadzania remontu, wyrzucanie odpadów do kontenera ułatwi nam usuwanie nadwyżek materiałów remontowych. Odpady są dzielone na kilka kategorii. Każda z nich powinna mieć odpowiedni kontener, by można było poddać śmieci utylizacji.

Wyrzucanie odpadów do specjalnego kontenera przyczyni się do zwolnienia dużej przestrzeni na placu budowy czy w remontowanym mieszkaniu.