Tegea

Stosowanie prawa dotyczącego ochrony środowiska, zarówno prawa krajowego, jak i unijnego, jest niezmiernie istotne dla zrównoważonego rozwoju oraz ochrony naturalnych zasobów. Tegea zapewnia usługi konsultingowe skierowane do podmiotów, których zadaniem jest tworzenie norm – tak by nowe przepisy były zgodne z istniejącymi zapisami – a także do tych jednostek i firm, które poprzez swoją działalność wpływają na przyrodę i jako takie muszą wywiązywać się z przestrzegania odpowiednich rozporządzeń. Uzyskanie zgód na emisje, prawidłowa gospodarka odpadami, zapobieganie awariom czy ochrona przed hałasem – te wszystkie zadania Tegea realizuje w oparciu o najwyższe standardy i wiedzę z różnych dziedzin.

 

Adres: ul. Rezedowa 7, 54 – 515 Wrocław

E-mail: tegea@wp.pl

Telefon: 605 259 800

WWW: tegea.pl