Wdrożenie systemu zarządzania jakością – jakich narzędzi użyć?

System, który został wdrożony skutecznie, poprawi nie tylko jakość i funkcjonowanie naszej firmy. Dzięki odpowiednim praktykom, nasza firma będzie w stanie pozyskać nowych klientów i wzbudzić zainteresowanie nie tylko ofertą, ale i działaniem. Sam system ISO pozwoli nam odpowiednio rozdzielić pracę pomiędzy wszystkich pracowników. To samo będzie tyczyło się nadania uprawnień i dostępu do konkretnych zbiorów informacji.
Ogólnie, system zarządzania jakością jest szerzej znany jako norma ISO 9001. W normie tej zawierają się zasady i wymogi dotyczące odpowiedniego zarządzania jakością.
Kto może korzystać z normy ISO 9001? – Otóż, normę tę może wdrożyć właściciel każdego przedsiębiorstwa. Osoby, które posiadają restaurację, korporację, firmę IT czy sieć aptek – norma ta będzie sprawdzała się w przypadku każdej z wymienionych firm.

Narzędzia, jakie stosuje się do wdrożenia systemu zarządzania jakością, mogą być różne. Najczęściej, zależą one od typu i wielkości firmy.

 • Konsulting bezpośredni – jest to rodzaj usług, który odbywa się pomiędzy nami, a Konsultantem, który jest zatrudniony w naszej firmie. Konsultant jest odpowiedzialny za wiele czynności, między innymi za wykonywanie map określonych procesów. Oprócz tego, do jego zadań należy opracowanie wszystkich nowych dokumentów oraz Księgi Jakości. Dokumentacja dotycząca systemu i jakości zarządzania, musi być zbiorem wszystkich procedur i instrukcji. Konsultant jest również odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników firmy.
  Do zadań Konsultanta należy również wdrażanie systemu zarządzania jakością w odpowiednich strukturach firmy. Dodatkowo, jest to osoba, która wykonuje audyt wewnętrzny, którego celem jest kontrola stanu firmy. Konsultant powinien uczestniczyć podczas obecności Jednostki Certyfikującej.
 • E-konsulting – jest to najczęściej pomoc doraźna, która dostępna jest dla wszystkich tych, którzy nie mają doświadczenia we wdrażaniu systemów. E-konsulting odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, Skype lub przez telefon. Jest to dobra opcja dla osób, które wymagają niewielkiego wsparcia. Często, właściciele firm przekazują obowiązki wdrażania systemu swoim pracownikom. Osoby, które nie posiadają doświadczenia w wykonywaniu tego typu czynności, mogą mieć trudności z niektórymi zagadnieniami.
  E-konsulting to rozwiązanie dla firm, które posiadają wdrożony system, jednak pojawiają się przy nim nieścisłości lub nawarstwiające się pytania i problemy. Dość często, wątpliwości mogą pojawiać się przed wykonaniem audytu certyfikującego.
  Firmy, które maja wdrożony system, lecz chcą ulepszyć procesy działania i dopracować niektóre metody, równie często mogą skorzystać z porady konsultanta.
 • Audyt wstępny – często jest nazywany również audytem zerowym lub przedcertyfikacyjnym. Audyt jest badaniem, które przeprowadza się w celu sprawdzenia, czy wszelkie procedury w firmie działają poprawnie. W tym przypadku, audyt wstępny jest wykonywany, gdy firma samodzielnie przeprowadza wdrożenie systemu ISO 9001. Audyt jest konieczny, by właściciel firmy był pewien, że wszystkie czynności zostały przeprowadzone zgodnie z prawem i wymaganiami normy. Aby upewnić się, że system zarządzania jakością został wdrożony poprawnie, firma korzysta z usług audytora zewnętrznego. Jest to osoba, która posiada odpowiednie kompetencje, by skontrolować działania firmy.
  Raport z przeprowadzonego audytu wykaże ewentualne nieprawidłowości, które należy poprawić określonym czasie. Audyt jest narzędziem, które pomaga udoskonalić wszelkie procesy jakie zachodzą w firmie.

praca biurowa

Dostępne metody pracy, jakie można wykorzystać, służą jedynie poprawie wykonywanej przez nas pracy. Wszelkie procedury, jakie są wykonywane podczas wdrażania systemu zarządzania jakością, muszą przebiegać zgodnie z planem i wymaganiami normy ISO 9001.

Podsumowanie – wdrożenie systemu zarządzania jakością

Dla każdego przedsiębiorstwa, wdrożenie nowego, lepszego systemu zarządzania jakością, jakim jest ISO 9001, to korzyści zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Każda firma będzie funkcjonowała lepiej, po wdrożeniu ISO 9001 we właściwy sposób. Posiadanie odpowiedniego certyfikatu pozwala zaistnieć naszej firmie na arenie krajowej i międzynarodowej. Aby uzyskać certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, należy podwoić nasze wysiłki w pracy. Jest to jednak opłacalne. Dzięki użytym narzędziom, mamy możliwość znacznie poprawić jakość naszych usług i rozszerzyć swoją ofertę.