Usługi złotych rączek – wykaz najpotrzebniejszych

Budowa kotłowni

Pomieszczenia takie jak kotłownia lub magazyn opałowy z zainstalowanym zbiornikiem oleju, nie mogą być wykorzystywane w innych celach,a w miejscumontażu owego zbiornika zabronione jest umieszczanie urządzeń sanitarnych oraz kratek ściekowych.

Kotłownie, w których magazynowany jest olej zaliczane są bowiem do III kategorii niebezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Stropy, a także ściany kotłowni powinny być budowane jako oddzielenia przeciwpożarowe. Drzwi wejściowe muszą być jednocześnie przeciwpożarowymi. Ogrzewanie, jak również i znajdująca się wewnątrz instalacja elektryczna muszą być natomiast wykonane zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi dla budynków o podwyższonym ryzyku pożarowym.

Kolejnym niezwykle ważnym elementem przy budowie kotłowni jest zapewnienie w takim pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej, która w ciągu godziny kilkakrotnie wymienia powietrze. Jakie natomiast powinno być usytuowanie takiego budynku ? Ze względu na bezpieczeństwo zabronione jest tutaj łączenie go z innymi wnętrzami mieszkalnymi. Zbiornik powinien być oddalony od kotła na odległość co najmniej dwóch metrów (w małych kotłowniach do jednego metra). Pomiędzy zbiornikiem a kotłem konieczne jest zainstalowanie osłony zabezpieczającej przed promieniowaniem cieplnym.

Nowoczesne technologie ogrzewania w kotłowniach wykorzystujących paliwa stałe, wymagają obsługi nie częściej niż raz lub dwa razy w ciągu tygodnia. Jednorazowe uzupełnienie zbiorniku paliwa wystarcza bowiem na okres około siedmiu dni ciągłego palenia. Kotły z automatycznym podajnikiem i zasobnikiem na paliwo są nie tylko wygodniejsze w eksploatacji, ale również pozwalają utrzymać pomieszczenie w czystości.

Przy planowaniu budowy kotłowni ważna rolę odgrywa odpowiedni dobór kotła. Mogą być one komorowe, zasypowe, automatyczne, a także zgazowujące. Nie powinny być one umieszczane w pomieszczeniach przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi.

Usługi elektryczne

Oferta firm elektrycznych w obecnych czasach jest bardzo rozległa. W tej materii mamy do czynienia z szerokim wyborem usług i przedsiębiorstw je świadczących (podobnie jak chociażby w przypadku usług dezynfekcyjnych). Elektryka jest bowiem dziedziną wymagającą odpowiedniej wiedzy teoretycznej i doświadczenia. W wielu przypadkach potrzebne są także specjalne uprawnienia do wykonywania określonych prac, takich jak np. instalacje elektryczne.

W branży elektrycznej, szczególnie w ostatnich latach zauważalna jest dość spora konkurencja, na czym przede wszystkim zyskuje klient. Korzyści wynikające z takiego stanu rzeczy to przede wszystkim atrakcyjne ceny oraz możliwość ich negocjacji za wykonywane usługi.

Do podstawowych usług w dziedzinie elektryki należą niewątpliwie:

  • montaż instalacji w obiektach mieszkalnych (elektrycznych i odgromowych),
  • instalacja różnego rodzaju gniazdek,
  • podłączenie kuchenki elektrycznej,
  • instalacja oświetleniowa,
  • oprawa ogrodowa,
  • a także montaż podgrzewacza przepływowego wody użytkowej.

W zależności od renomy danej firmy, stopnia jej doświadczenia oraz miasta, w którym wykonywane są takie prace, różnie prezentuje się cennik usług elektrycznych. O ile za drobne naprawy nie zapłacimy zbyt wiele, to już poważniejsze inwestycje nierzadko wymagają wkładu znacznej ilości środków finansowych.

W ostatnim czasie bardzo popularne stały się również ogrzewanie podłogowe oraz pompy ciepła, które bazują na energii elektrycznej. W związku z dużą ilością kupowanych mieszkań oraz nowo powstałymi domami jednorodzinnymi, elektrycy mają często sporo pracy. Popyt na świadczenie tego typu usług bywa ogromny i z roku na rok obserwowana jest w tej dziedzinie tendencja zwyżkowa.

solary

Usługi sanitarne

Oferta firm świadczących usługi sanitarne dotyczy nie tylko operacji wykonywanych w związku z modernizacją czy naprawą instalacji sanitarnej. Jest ona dość rozległym zagadnieniem i obejmuje takie media jak woda, gaz i powietrze (np. elementy instalacji gazowej).

Usługi sanitarne, z których często korzystają klienci to między innymi dezynfekcja obiektów mieszkalnych i użytku publicznego, wywóz śmieci i zanieczyszczeń, a także usuwanie niebezpiecznych gryzoni i szkodników (np. deratyzacja). Dezynfekcja ma na celu zlikwidowanie drobnoustrojów chorobotwórczych, zagrażających zdrowiu człowieka. Do tego celu wykorzystywane są różnego rodzaju metody chemiczne, które nie tylko eliminują możliwość zakażenia, ale również zapewniają bezpieczne przebywanie w takim oczyszczonym środowisku.

Dezynsekcja natomiast opiera się na zwalczaniu wszelkiego typu insektów, przebywających w otoczeniu człowieka. Należą do nich między innymi : mrówki, pchły, mole, prusaki i karaluchy. Oczywiście z tym kłopotem można uporać się stosując różnego rodzaju środki dostępne w sklepach, jednak jeżeli chcemy, aby problem został usunięty w sposób profesjonalny, możemy zamówić usługę dezynsekcji. Zabiegi tego typu wykonywane są metodą opryskową, a swoje zastosowanie mają tutaj preparaty w płynie oraz w formie żelu. Przed ich wykonaniem brane są pod uwagę takie czynniki jak : rodzaj insektów, ich aktywność w danym budynku oraz stopień zagrożenia. Ponadto metody te mają na celu zapobieganie ponownemu zagnieżdżeniu się owadów w naszym otoczeniu.

Deratyzacja to zwalczanie niebezpiecznych gryzoni takich jak szczury, myszy lub karczowniki. Są one przyczyną wielu szkód, szczególnie dla gospodarstw domowych. Preparaty zastosowane do tego typu operacji mają formę granulatu, kostek lub pasty. Ze względu na ich atrakcyjność dla gryzoni, powodują one uśmiercenie szkodników w ciągu kliku dni.

Usługi wodno-kanalizacyjne

Domowe instalacje wodno-kanalizacyjne projektowane są jako grawitacyjne. Oznacza to, że ścieki spływają w niej pod wpływem swojego ciężaru. Bardzo ważnym jest jednak, aby taka usługa została wykonana niezwykle precyzyjnie, bowiem nawet najdrobniejsze błędy mogą przyczynić się do niewłaściwego działania całej sieci.

Podobnie jak w przypadku usług teleinformatycznych, takich jak np. budowa sieci lokalnej LAN, bardzo ważnym jest tutaj dbałość o wszelkie szczegóły, jak również o bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Od jakości wykonania połączenia w instalacji wodno-kanalizacyjnej zależy jej szczelność. Liczba złączek powinna być tutaj ograniczona do minimum, ponieważ zwiększają one opory przepływu wody i to w dużej mierze na nich odkładają się różnego rodzaju zanieczyszczenia.

Rynek usług wodno-kanalizacyjnych nie ogranicza się jednak tylko do wykonania instalacji. W ich skład wchodzą także różnego rodzaju naprawy i prace hydrauliczne, a także instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków. Szczególnie ta druga usługa jest w dzisiejszych czasach niezwykle popularna, a przede wszystkim korzystna dla środowiska naturalnego.

Niezwykle istotną kwestią w instalacjach wodno-kanalizacyjnych są tzw. piony kanalizacyjne. Odpowiadają one za zbieranie ścieków spływających przejściami z przyborów sanitarnych.

Pion powinien mieć jednakową średnicę na całej swej długości, która oscyluje w przedziale od 70 do 100 mm.

Piony wprowadza się na odległość od 0,5 do 1 m powyżej dachu budynku. Zakończone są wylewką, która zapewnia wentylacje całej instalacji. Dzięki niej gazy kanalizacyjne oraz zasysane powietrze uchodzą ponad dach budynku. Zapobiega to wysysaniu wody z syfonów.