Uruchomienie elektrowni wiatrowej – co musisz wiedzieć?

Inwestycje w elektrownie wiatrowe cieszą się sporym zainteresowaniem, wraz z ciągłym wzrostem cen energii oraz coraz większym skupieniem na potrzebach ochrony klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Sektor energii wiatrowej jest obok fotowoltaiki drugim najważniejszym obszarem OZE (odnawialne źródła energii) i według prognoz, do 2030 roku może odpowiadać nawet za 30% całkowitej produkcji energii w Polsce. Co musisz wiedzieć przed uruchomieniem własnej elektrowni wiatrowej i jakie formalności należy w tym zakresie dopełnić?

Kto inwestuje w elektrownie wiatrowe?

Choć koncepcja elektrowni wiatrowej kojarzy się przede wszystkim z ogromnymi polami wykupionymi na potrzebę montażu wielu turbin i maksymalnym wykorzystaniu połaci terenu, w praktyce coraz więcej inwestycji w energię wiatrową jest realizowanych na nieco mniejszą skalę. Popularność zyskują przydomowe elektrownie wiatrowe oraz te budowane przez przedsiębiorstwa, umożliwiające przynajmniej częściowe uniezależnienie się od dostaw energii. Dzięki postępom technologii, turbiny wiatrowe nie muszą być montowane wyłącznie w ziemi.

Czy własna turbina wiatrowa jest opłacalną inwestycją?

Posiadanie własnego źródła energii pozwala całkowicie lub częściowo uniezależnić biznes od wahań cen energii elektrycznej oraz możliwych przerw w dostawie prądu. Z perspektywy przedsiębiorstwa, dla którego każdy przestój w pracy oznacza straty finansowe, stworzenie własnego źródła energii wychodzi zdecydowanie na plus, także w kwestii wizerunkowej. Inwestycja w energię wiatrową jest doskonałym sposobem na wzmocnienie pozycji firmy na rynku i podkreślenie jej zaangażowania w działania pro-ekologiczne. To szczególnie ważne w sektorach przemysłu charakteryzujących się wysokim zużyciem energii i dużym zapotrzebowaniem na prąd nawet po wprowadzeniu zmian technologicznych i przejściu na energooszczędne systemy.

Uzyskanie własnego źródła energii to kolejny krok w stronę poprawy wpływu działań przedsiębiorstwa na otoczenie i szansa na znaczące obniżenie śladu węglowego firmy.

Co ciekawe, inwestycja w turbiny wiatrowe może być uważana za dobre rozwiązanie zarówno w dużych, jak i małych przedsiębiorstwach. W ostatnich latach można zaobserwować znaczący wzrost zainteresowania energetyką wiatrową właśnie po stronie mniejszych inwestorów, w przypadku których energia generowana przez jedną turbinę jest często w stanie pokryć znaczną część zapotrzebowania energetycznego zakładu. Korzyścią przekonującą do inwestycji są też z pewnością oferowane dofinansowania europejskie – własna turbina wiatrowa się zwyczajnie opłaca.

Farmy wiatrowe certyfikacja

Jeśli chodzi o farmy wiatrowe certyfikacja ma w ich przypadku ogromne znaczenie. Bez poprawnego przejścia pełnej weryfikacji niemożliwe będzie ich uruchomienie.

Formalności przed uruchomieniem turbiny wiatrowej

Zanim zdecydujemy się na montaż i budowę własnej elektrowni wiatrowej na potrzeby przedsiębiorstwa warto upewnić się jakie formalności powinny zostać dopełnione przed jej uruchomieniem. Jako konstrukcja o znaczących rozmiarach i mogąca stwarzać spore zagrożenie w przypadku jakichkolwiek awarii czy błędów konstrukcyjnych, każda turbina wiatrowa powinna przejść szereg kontroli i inspekcji przed jej uruchomieniem oraz w trakcie użytkowania. Inspekcję warto zlecić specjalistycznej firmie, która potwierdzi zgodność konstrukcji i wszystkich elementów z niezbędnymi wymaganiami prawnymi oraz certyfikacją producenta, tworząc raport zgodności dla użytkownika i na potrzeby potwierdzenia wymogów technicznych w urzędzie.

Kontrole techniczne turbin wiatrowych są wymagane jako najważniejsza metoda wykrywania różnego rodzaju uszkodzeń i nieprawidłowości w konstrukcji turbiny na wczesnych etapach jej instalacji oraz przez cały okres użytkowania.

Zgodnie z wymogami ubezpieczycieli, z których usług korzystają właściciele elektrowni wiatrowych, każda inspekcja turbiny wiatrowej powinna być przeprowadzona przez niezależną stronę (np. jednostkę certyfikacyjną posiadającą odpowiednie uprawnienia), regularnie i z pełną weryfikacją zgodności konstrukcji i pracy turbiny z obowiązującymi wymogami i regulacjami.

Okresowe kontrole turbin wiatrowych są wymagane także przez organy zatwierdzające ich użytkowanie.

Z perspektywy przedsiębiorstwa korzystającego z turbin wiatrowych, regularne przeprowadzanie inspekcji turbin przyczyni się do ich usprawnienia, zmniejszenia zagrożeń technicznych i ryzyka awarii, a także uzyskania potwierdzenia zgodności instalacji z obowiązującymi przepisami. Przebieg kontroli będzie zależny od tego, czy jest ona przeprowadzana na etapie budowy czy już w trakcie użytkowania turbiny. Co do zasady obejmie jednak:

  • sprawdzenie zgodności z wymogami,
  • kontrolę rozruchową,
  • inspekcję ogólnego stanu technicznego,
  • kompleksowy przegląd elementów składowych turbiny,
  • inspekcję łopat wirnika

oraz kontrole gwarancyjne.