Ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej – analiza opłacalności i wykonalności inwestycji

W dzisiejszych czasach rozwój firmy nie jest możliwy bez odpowiednich środków finansowych. Praktycznie każdy przedsiębiorca na początku swojej drogi próbuje znaleźć możliwość dofinansowania i nie do tyczy to tylko początków firmy, ale także wprowadzania do niej różnych zmian. Na szczęście z pomocą kreatywnym firmom przychodzi Unia Europejska, która oferuje środki finansowe na wielu płaszczyznach. Ubieganie się o nie nie jest jednak zbyt proste, dlatego poniżej przedstawiamy artykuł o tym czy warto skorzystać z dofinansowań unijnych i jak właściwie z nich skorzystać. 

Procedura oceny projektu 

Na samym początku warto zaznaczyć, że aby skorzystać z unijnego dofinansowania, nie można polegać wyłącznie na świetności samego pomysłu. Komisja musi dostać do oceny szczegółowy plan z całą bazą dokumentów, o których więcej później. Podczas procedury oceny tego projektu patrzy się na kilka ważnych elementów:

 • Przede wszystkim ocenia się cel projektu i sam pomysł – powinien on być innowacyjny i bardzo dokładnie opisany pod kątem wykorzystania otrzymanych środków (z uzasadnieniem działań pozwalających osiągnąć cel). 
 • Następnie sprawdza się, czy pomysł wlicza się w zamysł danego projektu lub konkursu unijnego – jak wiadomo, dofinansowanie otrzymuje się poprzez zgłoszenie się do danego projektu organizowanego przez Unię. Pomysł firmy musi więc wliczać się politykę i zasady danego konkursu (np. pomysł zoptymalizowania emisji gazów do atmosfery powinien zostać zgłoszony do projektu środowiskowego, a nie społecznego). 
 • Przed decyzją o dofinansowaniu zwraca się również uwagę na opisane w złożonych dokumentach terminy – czy są one satysfakcjonujące i opłacalne dla instytucji konkursowej oraz, czy realizacja pomysłu nie jest skrajnie wydłużona w czasie. 

Cała procedura po złożeniu dokumentów trwa zazwyczaj do 3 miesięcy, dlatego należy to również brać pod uwagę w planowaniu całego projektu. 

Procedura tworzenia finansowej części biznesplanu 

Jak widać, przesłane do oceny materiały muszą być naprawdę przekonujące, by zgodziła się ona na dofinansowanie. W tym celu najważniejsze jest stworzenie rzetelnego biznesplanu z uwzględnieniem części finansowej. Nie można się oczywiście ubiegać o skrajnie wysokie kwoty, dlatego jeśli staramy się o środki unijne należy uwzględniać bardzo dobrze obliczyć, na co chcemy przeznaczyć te pieniądze. Do najczęstszych elementów finansowanych zazwyczaj przez Unię zalicza się: 

 • Rozbudowę hal produkcyjnych w celu realizacji planu 
 • Zakup potrzebnych środków, maszyn i urządzeń
 • Zakup materiałów budowlanych 
 • Najem lub leasing środków trwałych, gruntów, budynków
 • Zakup wartości prawnych, patentów, licencji, oprogramowani, aktu własności itp. 
 • Realizację działań marketingowych wspierających projekt firmy 
 • Wdrażanie procedur wspierających plan np. systemów zarządzania jakością, zakup urządzeń proekologicznych itp. 

dotacje

Te wszystkie aspekty jeśli tylko mają wpływ na realizację projektu, muszą być uwzględnione w planie z dokładnym wyznaczeniem środków ich realizacji. Najlepiej w tym celu pracować z zaufanymi księgowymi, gdyż również ten aspekt komisja może brać pod uwagę. 

Niezbędne dokumenty

Przejdźmy więc do najważniejszych dokumentów potrzebnych do ubiegania się o dofinansowanie. Oprócz wspomnianego wcześniej biznesplanu muszą to być również:

 • Wniosek o dofinansowanie (z dokumentacją ewidencyjną, dotyczącą sytuacji finansowej i otrzymywanymi pomocami; z opisem prowadzonej działalności; z uzasadnieniem projektu, czyli mapami, szkicami, dokumentacją techniczną, uprawnieniami do gruntu; z harmonogramem działań) 
 • Umowa o dofinansowanie (z ogólnymi informacjami o projekcie, nazwą itp.; z informacjami o beneficjencie; z zasadami przekazywania środków; z zasadami rozliczania projektu; z obowiązkami beneficjenta; z zasadami monitorowania i kontroli projektu; z warunkami rozwiązania umowy)
 • Wniosek o płatność (z okresem rozliczenia; z informacjami o wydatkach i refundacjach; z planowanymi osiągnięciami na dany okres)

Choć nie ma ich dużo, to elementów danego dokumentu jest naprawdę sporo, dlatego na koniec zobaczmy, jak poradzić sobie z papierologią. 

Jak stworzyć skuteczną dokumentację?

Podsumowując powyższy wpis, można zauważyć, że sprawa ubiegania się do unijne dofinansowanie nie jest taka prosta. W tym celu najlepiej skorzystać z pomocy specjalisty ds. pozyskiwania dotacji. Tak już od wielu lat pracują firmy, które zgłaszają się do profesjonalistów od pozyskiwania funduszy unijnych we Wrocławiu. Rozwiązanie to pozwala nie tylko dopasować cały plan i dokumentację do oczekiwań komisji, ale także szczegółowo opisać cały plan działania, przeprowadzić szczegółową analizę rynku oraz niewątpliwie osiągnąć sukces, gdy doświadczenie specjalistów pozwoli na realizację planu z uzyskanym dofinansowaniem.