Serwerownia dla administracji – kto ją wykonuje

Stworzenie serwerowni dla administracji wymaga solidnego przygotowania zaplecza sprzętowego i umiejętnego ustawienia systemów informatycznych, które będą zdolne pomieścić rosnące bazy danych.

Wiele firm musi dziś zdecydować o stworzeniu własnej, wewnętrznej serwerowni bądź zleceniu obsługi wrażliwych danych do firmy outsourcingowej i choć ten drugi sposób został potwierdzony jako bezpieczny, jednostki administracyjne znacznie częściej decydują się pozostać przy serwerowni wewnętrznej. Jak się ją projektuje, kto przygotowuje projekt takiej serwerowni i jak można dostosować ją do wymagań konkretnej branży?

Serwerownie dla administracji – jak wygląda proces ich projektowania?

wyposażenie serwerowni Stworzenie funkcjonalnej, wydajnej i przede wszystkim bezpiecznej serwerowni dla administracji jest ogromnym wyzwaniem nawet dla najbardziej doświadczonej firmy IT.

Pod uwagę należy wziąć tu nie tylko urządzenia i systemy, które mogą być wykorzystane jako serwery do przechowywania danych, ale też rozważyć potencjalne zagrożenia, zastosować odpowiednie systemy bezpieczeństwa czy wreszcie zadbać o właściwy dostęp do sieci i energii elektrycznej gwarantujący całodobowe funkcjonowanie i bezawaryjność serwerowni.

Przygotowanie projektu serwerowni będzie wymagało nie tylko wyboru urządzeń i systemów do jej obsługi, ale też odpowiednim przygotowaniu samego budynku i pomieszczenia, w którym serwerownia miałaby się mieścić. Istnieją specyficzne wymogi budowlane dla tworzenia bezpiecznych serwerowni i jedynie poprzez ich przestrzeganie oraz dostosowanie rozwiązań takich jak systemy zabezpieczeń pomieszczenia czy systemy gaśnicze, firmy tworzące projekty serwerowni są w stanie zapewnić bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa danych przechowywanych na serwerach. Nawet stare budynki ze starą infrastrukturą komputerową można zmodernizować, o ile wprowadzi się do nich nowe, zgodne ze współczesną technologią i sztuką rozwiązania.

Komu zlecić projekt serwerowni dla firmy?

Zwracając uwagę na wiele kwestii, jakich należy dopilnować podczas projektowania serwerowni dla administracji, zlecenie takiego zadania profesjonalnej firmie z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie projektowania, tworzenia i zabezpieczania serwerowni wydaje się jedynym logicznym rozwiązaniem. Stworzona serwerownia musi być nie tylko w pełni funkcjonalna, wydajna i dostosowana do potrzeb i wymagań administracji, ale też mieć potencjał rozbudowy i pomieszczenia większej ilości danych, niż to na chwilę obecną wymagane. Współczesne serwerownie rozrastają się naprawdę szybko i choć już dziś ich pojemność jest nieporównywalnie większa niż kiedykolwiek, zapasy przestrzeni serwerowej mogą dość szybko się wyczerpać.

jak zaopatrzyć serwerownięJak działa projektowanie serwerowni po stronie profesjonalnej firmy? Cały projekt powinien opierać się na dokładnej analizie potrzeb firmy – audycie, który podsumuje wszystkie procesy biznesowe i zasady funkcjonowania administracji, znajdzie problemy z którymi borykają się jej pracownicy oraz przedstawi rozwiązania, które mogłyby działania administracji usprawnić. Wprowadzony system informatyczny musi działać z maksymalną wydajnością i spełniać potrzeby przedsiębiorcy, ale jednocześnie być tak zabezpieczony, by wrażliwe dane klientów były pod stałą kontrolą.

Własna serwerownia w firmie – jak dostosować ją do wymagań branży?

Przystosowanie serwerowni do wymagań danej branży opiera się na wykorzystaniu najnowszych standardów sprzętowych i sprawdzonych technologii, ale jednocześnie rozważeniu wszystkich potrzeb, wymagań i założeń rozwoju danego przedsiębiorstwa. Nawet w obrębie administracji nie istnieją dwie instytucje, dla których można stworzyć jednakowe rozwiązanie działające w stu procentach niezawodnie. Od precyzyjnego wyboru każdego elementu, po właściwy montaż, instalację i konfigurację urządzeń po właściwe przeszkolenie pracowników obsługujących serwerownię i konsultacje w sprawie ewentualnych zmian, poprawek i rozbudowy, indywidualizacja i personalizacja rozwiązań dają w świecie IT najlepsze rezultaty.