Kiedy korzystać z ochronników słuchu?

Hałas to wszelkie niedogodne, uciążliwe, szkodliwe odgłosy, które działają na zmysł słuchu, na inne zmysły oraz na organizm człowieka.

Czy wiesz, że hałas to jeden z najbardziej pierwszorzędnych niezbiezpieczeństw występujących w pracy i środowisku każdego z nas? Na przykre oddziaływanie hałasu w naszym kraju poddane jest około dziesięć milionów obywateli. Według badań, na tysiąc osób pracujących aż czterdzieści pięć z nich jest narażonych na hałas, który jest tak silny, że może spowodować długotrwałe uszkodzenie słuchu (potwierdza się te teza podczas badań, ile osób doznało zawodowego ubytku na słuchu). Wg statystyk, największe natężenie hałasu, jak i osób cierpiących z tego powodu ma miejsce w zawodach takich jak:

 • górnik,
 • hutnik żelaza,
 • przemysłowcy związani z działem metalowym i drzewnym,
 • przemysłowcy środków przewoźnictwa, maszynowym i włókienniczym.

Źródła hałasu

W miejscu pracy każda maszyna czy środek przewozu może być traktowane jako źródło emisji hałasów. Stopień emisji hałasu przez daną maszynę jest zależny od zróżnicowanych czynników:

 • wariant,
 • odmiana,
 • jego natężenie,
 • stopień zużycia i użytkowania.

Warto nadmienić, że natężenie dźwięku reduuje się proporcjonalnie do odległości od źródła hałasu. W sferze otwartej do miejsca obserwacji trafiają zazwyczaj wyłącznie fale prosto z tego centrum i w tym czasie stopień ciśnienia akustycznego zmniejszą się o 6 dB przy zdublowaniu dystansu od źródła. Sytuacja wygląda inaczej, kiedy źródło dźwięku i osoba pacująca znajdą się w lokalu zamkniętym. W takiej sytuacji do zatrudnionego, oprócz fal bezpośrednich, docierają także fale odbite od ścian sufitu, podłóg i innych elementów będących w pomieszczeniu.

Źródła hałasów wewnętrznych

Centrum hałasów wewnętrznych to maszyny, urządzenia, narzędzia i różnego rodzaju przebiegi związane z technologią , używane  w miejscu pracy lub na stanowiskach sąsiednich (w tym samym pokoju). Centrum tego typu hałasów mogą być:

 • młotki,
 • przecinaki,
 • szlifierki,
 • silniki spalinowe,
 • prasy,
 • piły tarczowe,
 • urządzenia wentylacyjne,
 • sprężarki
Kiedy wykorzystywać ochronniki słuchu

Ochronniki słuchu to podstawowe wyposażenie, które na co dzień – w pracy – mają kontakt z dużym hałasem – powyżej 85 decybeli. Jeżeli chcesz poprawić jakość pracy swoich pracowników, zamów dla nich najlepszy sprzęt chroniący słuch.

Źródła hałasów zewnętrznych

Źródła hałasów zewnętrznych, na które wystawiona jest osoba pracująca, zazwyczaj mają źródło w sąsiadujących obiektach tej samej firmy, ale też z ulicy, sąsiadujących działalności, a także używanych w bliskiej odległości maszyn, urządzeń. Źródłami hałasów zewnętrznych mogą być:

 • okolica zakładów przemysłowych,
 • urządzenia drogowe i budowlane,
 • kosiarki do trawy i roślin,
 • odgłosy pochodzące z ulicy.

Dlatego tak ważne stosowanie jest przez pracowników ochronników słuchu / specjalnych nauszników. Dbajmy o swój słuch!