Jak wygląda praca systemu monitoringu CCTV?

Bezpieczeństwo to bardzo ważna kwestia, o jaką troszczymy się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Jest to bez wątpienia jedna z podstawowych potrzeb każdego człowieka, z tego też względu obecnie przywiązuje się tak dużą uwagę do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w każdym możliwym miejscu.

Dzięki rozwojowi technologii dużą rolę w ochronie mienia oraz osób przed różnego rodzaju zagrożeniami odgrywają profesjonalne systemy bezpieczeństwa, takie jak monitoring wizyjny CCTV. Rozwiązanie to stosowane jest obecnie w bardzo wielu miejscach, głównie z racji swojej uniwersalności i wysokiej skuteczności działania. Jednak czym tak dokładnie jest monitoring wizyjny CCTV, w jakich trybach może pracować, jakie zalety posiada i jakie sprzęt jest wykorzystywany w monitoringu wizyjnym CCTV?

Czym charakteryzuje się monitoring wizyjny CCTV?

Skrót CCTV (ang. closed circuit television) oznacza telewizję zamkniętego obwodu, czyli tzw. telewizję przemysłową nazywana także często monitoringiem wizyjnym. System monitoringu CCTV składa się z minimum jednej kamery, która rejestruje obraz z danego obszaru, a następnie wysyła go do centrum odbiorczego, w którym obraz ten może być kontrolowany np. przez pracownika ochrony czy też zapisywany na przeznaczonym do tego dysku. Dzięki temu możliwe jest bardzo szybkie i skuteczne wykrywanie wszelkiego rodzaju zagrożeń dla osób i mienia na danym terenie objętym monitoringiem. Jest to więc pewnego rodzaju narzędzie służące do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na danym terenie i stałego kontrolowania tego, co się na nim dzieje. Najczęściej system monitoringu CCTV stosowany jest w centrach handlowych, szkołach, magazynach, różnego rodzaju firmach, urzędach, bankach, na terenach miejskich, w domach prywatnych itd. 

W jakich trybach może działać monitoring wizyjny CCTV?

Monitoring wizyjny CCTV to system, który może być dość łatwo personalizowany w zależności od potrzeb danego użytkownika. Z tego też względu w przypadku tego rozwiązania można wyróżnić dwa tryby pracy monitoringu CCTV. Pierwszy to stałe monitorowanie obszaru chronionego bez pomocy żadnych dodatkowych elementów takich jak np. czujniki ruchu. Obraz w takim systemie rejestrowany jest w sposób ciągły i stale napływa do centrum odbiorczego. Drugim rozwiązaniem jest z kolei system, który współpracuje z czujnikami ruchu. W tym przypadku kamery nie rejestrują obrazu w sposób ciągły, a zaczynają to robić dopiero w momencie, gdy wykryty zostanie ruch w danym obszarze. Czujniki tego typu mogą być dodatkowo sprzężone z systemem centrali alarmowej. 

Zalety korzystania z monitoringu wizyjnego CCTV

Monitoring wizyjny CCTV to rozwiązanie, które stosowane jest obecnie w wielu różnych miejscach. Tak duża popularność tego systemu spowodowana jest z pewnością wieloma zaletami, jakie on posiada. Podstawową kwestią jest oczywiście to, że monitoring wizyjny CCTV znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa na danym terenie chronionym. Jest to możliwe dzięki temu, że kamery zapewniają stały podgląd na to, co dzieje się na terenie danego obiektu. W sytuacji zagrożenia operator kontrolujący ten system będzie mógł zareagować w bardzo szybki i skuteczny sposób, informując ochronę lub odpowiednie służby o zaistniałej sytuacji. Obraz zarejestrowany przez kamery może również służyć jako dowód w sytuacji, gdy dojdzie do złamania przepisów lub jakiejś innej niebezpiecznej sytuacji, w której konieczne jest wskazanie sprawcy. Wpływa to pozytywnie na bezpieczeństwo zarówno osób, jak i mienia znajdującego się w danym miejscu. Ponadto inwestycja w monitoring wizyjny CCTV jest też bardzo dobrym ruchem wizerunkowym. Pokazuje to, że dana firma troszczy się o bezpieczeństwo, co wzbudza większe zaufanie do niej i zachęca inne osoby oraz firmy do nawiązania współpracy.

Jaki sprzęt wykorzystuje się najczęściej w systemach monitoringu wizyjnego CCTV?

Monitoring wizyjny CCTV to system, który składa się z kilku istotnych elementów takich jak:

  • Kamery CCTV – kamery analogowe lub IP,
  • Rejestrator – służy do przechowywania obrazu rejestrowanego przez kamery,
  • Kable,
  • Switche – przełączniki łączące kamery z rejestratorem,
  • Oprogramowanie do zarządzania systemem CCTV,
  • Monitory.

Tak skonstruowany system monitoringu zapewnia stałą kontrolę nad tym, co dzieje się na danym terenie chronionym i dzięki temu znacząco podnosi bezpieczeństwo mienia oraz osób.