ISO 3834 w spawalnictwie

Spawanie to jeden z najważniejszych procesów gwarantujących stabilność i wytrzymałość konstrukcji budowlanych. Jako jedyny jest jednak niemożliwy do zweryfikowania podczas kontroli, przez co jedynym prawdziwym testem jakości spawania jest precyzyjne kontrolowanie całego procesu jego wykonywania. Coraz większa świadomość znaczenia jakości w spawalnictwie spowodowała, że od dłuższego czasu branża może certyfikować do międzynarodowej normy ISO 3834 i tym samym uporządkować standardy stosowane przez firmy oferujące swoje usługi na światową skalę.

Norma ISO 3834 – pewna jakość w spawalnictwie

Spawanie to wbrew pozorom dość skomplikowany i złożony proces, którego ewentualne wady mogą doprowadzić do awarii całej konstrukcji, którą wspiera. Jednocześnie charakter spawania jest tak specyficzny, że największa szansa na jego kontrolowanie następuje wyłącznie w momencie jego przygotowywania i wykonywania. Wprowadzenie do użytku standardów określonych w ISO 3834 to szansa na wdrożenie najlepszych praktyk spawalniczych, dzięki którym finalny produkt będzie dobry. Konstrukcje wymagające spawania są dziś standardem obecnym w życiu codziennym każdego człowieka, zarówno w skali mikro jak i makro, dlatego też zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa spawów to jedyny sposób na zapewnienie ich w całej konstrukcji.

Certyfikacja w spawalnictwie – wymagania certyfikacyjne

Ilość norm spawalniczych, które wypadałoby spełnić chcąc prowadzić całkowicie bezpieczną i wysoką jakościowo pracę jest ogromna, dlatego ISO 3484 jest uważana dziś za najlepszy zestaw praktyk przeprowadzających producentów przez najważniejsze z zagadnień prawnych i usprawniając język, jakim posługują się przedstawiciele całej branży. Sama norma jest jednak również mocno rozbudowana, określając w aż pięciu częściach precyzyjne kryteria odnośnie konkretnego poziomu wymagań jakości. W pierwszej z nich określony zostały same kryteria wyboru poziomu, a w każdej kolejnej dookreślone zostały wymagania pełne, standardowe oraz podstawowe. Ostatnia, ogólna część normy ISO 3834-5 wyszczególnia dokumenty konieczne do spełnienia wymagań certyfikacji w spawalnictwie.

Norma ISO 3834 może być wykorzystana w wielu różnych wariantach spawania, dlatego też producenci chcący poddać się procesowi certyfikacji muszą wybrać jedną ze wspomnianych części, opierając swoja decyzję o kryteria określone w pierwszej części normy. Wśród nich najistotniejsze wydają się być zakres i znaczenie wyrobów spawalniczych w kontekście bezpieczeństwa całych konstrukcji, złożoność procesu spawalniczego, zakres spawania na danej konstrukcji czy stopień, do którego mogą występować problemy metalurgiczne. Ważnym parametrem jest też wpływ odkształceń i niezgodności spoin na całkowite wykonanie konstrukcji. Ostatecznie więc, choć spawanie wydaje się być procesem prostym, bez wzięcia pod uwagę wielu aspektów i umiejętności przewidywania efektów wykonanej pracy na całkowitą jakość konstrukcji trudno spodziewać się bezpieczeństwa w spawalnictwie.

Wartość rzeczywista certyfikacji w spawalnictwie

Standard ISO 3834 został opracowany tak, by ujęte były w nim aspekty obejmowały bardzo zróżnicowaną naturę branży spawalniczej i pozwalały na zastosowanie normy w całym spektrum firm działających w obrębie branży. Z tego też powodu dziś do standardu certyfikują zarówno warsztaty produkcyjne, jak i zaawansowane linie montażowe czy firmy zajmujące się produkcją pełnych konstrukcji budowlanych.

Przygotowanie do certyfikacji systemu zarządzania pod kątem standardu ISO 3834 nie powinno zajmować firmom długo, gdyż już z zasady ich funkcjonowanie wymaga spełniania szeregu przepisów i norm prawnych. Ci, którzy jednak zdecydują się na certyfikację mają przed sobą otwartą drogę do rynku międzynarodowego. Certyfikacja w spawalnictwie jest dziś bowiem niejednokrotnie warunkiem wstępnym do jakichkolwiek negocjacji handlowych i stanowi doskonałe uzupełnienie certyfikacji systemu zarządzania według ISO 9001.

Ci, którym zależy na poprawieniu swojej pozycji względem konkurencji i uzyskaniu dostępu do większych projektów konstrukcyjnych muszą dziś poszerzać swoje kompetencje i certyfikować do standardów, które w spawalnictwie przynoszą przede wszystkim korzyść dla samej firmy i zapewniają wysoką jakość spawów. Warto pamiętać, że certyfikacja ISO 3834 nie wnosi do pracy przedsiębiorstwa spawalniczego żadnych zbędnych wartości, a jedynie usprawnia działania do poziomu, na którym sam producent musi być pewien swojej pracy.