Gdzie szukać informacji o standardzie GRI?

Standard GRI jest dokumentem o charakterze międzynarodowym, wspierającym rozwój raportowania społecznego. Stanowi on element pomocny w ujawnianiu wybranych informacji niefinansowych, które są dalej wykorzystywane do porównywania organizacji między sobą. 

Czym jest standard GRI?

Wytyczne holenderskiej organizacji non profit Global Reporting Initiative, znane jako standard GRI, są międzynarodowym wzorcem raportowania zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu dla firm. Ich historia sięga lat 90. XX wieku i wiąże się z koncepcją stworzenia mechanizmu odpowiedzialności za środowisko. Współcześnie służą zwiększeniu jakości oraz porównywalności globalnej, stanowiąc równocześnie reprezentację pozytywnych i negatywnych działań organizacji w kierunku zrównoważonego rozwoju. Standard GRI:

 • zawiera wskaźniki opisujące pozytywne i negatywne oddziaływanie organizacji na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko, 
 • pozwala łatwiej zrozumieć i zarządzać wpływem zrównoważonego rozwoju na strategię i działania podejmowane przez organizację. 

Wytyczne Global Reporting Initiative są współcześnie najbardziej znanym i najczęściej wykorzystywanym dokumentem odnoszącym się do raportowania finansowego. Standard ten stosowany jest przez wszystkie jednostki organizacyjne chcące wykazać zgodność prowadzonej przez siebie działalności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jego implementacja stanowi sposób na zapewnienie interesariuszy o zachowaniu przez firmę zasady odpowiedzialności społecznej i środowiskowej podczas podejmowanych działań, prawdziwości przedstawionych informacji z zastanym stanem rzeczywistym, a także otwartości dialogu. 

Sporządzane zgodnie ze standardem GRI raporty zrównoważonego rozwoju pozwalają na dokładne mierzenie wyników, efektywne zarządzanie zmianami i przemyślane wyznaczanie celów działalności organizacji. Strategicznymi partnerami i organizacjami współpracującymi z tym standardem są: 

 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych,
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych – Global Compact oraz Communication on Progress,
 • Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna – ISO 26000 i Międzynarodowa norma odpowiedzialności społecznej,
 • Międzynarodowa Rada Raportowania Zintegrowanego – IIRC.

Aktualnie obowiązująca wersja standardu GRI

Do dziś organizacja Global Reporting Initiative przygotowała i opublikowała sześć wersji wytycznych stanowiących podstawy globalnego raportowania finansowego. Są to:

 • GRI Gudelines, opublikowane w 2000 roku,
 • GRI G2, opublikowane w 2002 roku,
 • GRI G3, opublikowane w 2006 roku, 
 • GRI G3.1, opublikowane w 2011 roku,
 • GRI G4, opublikowane w 2013 roku,
 • GRI Standards, opublikowany w 2016 roku. 

GRI Standards jest ostatnią opublikowaną i obowiązującą do dziś wersją standardu GRI. Skonsolidowany zestaw składa się z 36 standardów indywidualnych podzielonych na:

 • standardy o charakterze ogólnym, które mają zastosowanie do każdej organizacji przygotowującej raporty na temat zrównoważonego rozwoju,
 • standardy tematyczne, które dalej dzielą się na
  • standardy ekonomiczne,
  • standardy środowiskowe, 
  • standardy społeczne.

GRI Standards pozwala organizacji na elastyczność, umożliwiając jej przestrzeganie wszystkich wytycznych lub wybranie tylko ich części. Dzięki bieżącej aktualizacji standardu GRI i wprowadzaniu do niego niezbędnych poprawek, zasady raportowania zawsze odpowiadają obowiązującym przepisom i mogą służyć jako podstawa do pociągnięcia do odpowiedzialności dowolnych jednostek organizacyjnych w związku ze środowiskowym i społecznym wpływem ich działalności. 

Aktualnie obowiązująca wersja standardu GRI została zaprojektowane tak, by dało się ją dostosować do wszystkich organizacji, niezależnie od ich lokalizacji i wielkości, a także sektora, w którym działają. Uwzględnia praktyczne aspekty funkcjonowania tak niewielkich, działających lokalnie firm, jak i prowadzących działalność na skalę globalną międzynarodowych korporacji,  znajdując zastosowanie również przy organizacjach pozarządowych i non profit. 

Gdzie szukać informacji na temat standardu GRI?

Informacje na temat standardu GRI są dostępne na oficjalnej stronie internetowej holenderskiej organizacji non profit Global Reporting Initiative, odpowiedzialnej za jego stworzenie. W Internecie publikowane są wytyczne przybierające formę zarówno teoretycznego zbioru kryteriów, wskaźników i zasad raportowania, jak i vademecum praktyki standardu GRI. Zainteresowane przedsiębiorstwa mogą tam znaleźć informacje i wskazówki dotyczące stosowania zasad raportowania oraz przygotowywania informacji o interpretacji danych. Na stronie zawarte zostały także odniesienia do dokumentów międzynarodowych. Wytyczne Global Reporting Initiative sporządzane są w języku angielskim, na język polski przetłumaczone zostały jednak dokumenty w jasny i przejrzysty sposób wyjaśniające podstawy raportowania GRI, rodzaje danych potrzebnych do stworzenia raportu oraz aspekty działalności, jakie on pokrywa.