Fotowoltaika w niewielkim domu – jaka moc będzie potrzebna?

Pozyskiwanie energii z promieni słonecznych to krok w stronę niezależności energetycznej. Czy sprawdzi się jednak w niewielkim domu?

Jak wygląda proces wdrażania systemów fotowoltaicznych? 

Proces wdrażania systemu fotowoltaicznego przebiega stopniowo. W pierwszej kolejności konsultanci firmy zajmującej się sprzedażą i instalacją fotowoltaiki przeprowadzają wywiad z klientem, w trakcie którego gromadzą niezbędne informacje na temat oczekiwań inwestora względem systemu. Następnie przeprowadzany jest audyt fotowoltaiczny, dzięki któremu możliwe jest określenie, czy warunki w miejscu przeznaczonym do montażu pozwalają na produkowanie energii słonecznej. W trakcie audytu dokonywana jest również ocena kosztów inwestycji oraz jej opłacalności. Wdrażanie systemu fotowoltaicznego przebiega w kilku etapach.

  • Wybór lokalizacji 

W pierwszej kolejności konieczny jest wybór miejsca, w którym mają być zainstalowane panele słoneczne. Najczęściej umieszcza się je na płaszczyźnie dachu, możliwy jest jednak także montaż na gruncie bądź na elewacji budynku. Wybór lokalizacji dostarcza informacji dotyczących maksymalnej możliwej płaszczyzny paneli fotowoltaicznych.

  • Wybór systemu montażowego

Następnym krokiem wdrażania systemu fotowoltaicznego jest ustalenie sposobu, w jaki panele mają zostać zamontowane na wybranej powierzchni. Wybór systemu montażowego jest podyktowany specyfiką lokalizacji. W wypadku paneli ustawionych na gruncie konieczne jest zastosowanie specjalnych stelaży, ta sama sytuacja dotyczy montażu systemu fotowoltaicznego na płaskim dachu.

  • Ustawienie i kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych względem słońca 

Kolejny etap wdrażania systemu fotowoltaicznego dotyczy zaplanowania odpowiedniego ustawienia i kąta nachylenia paneli. Powinny być one skierowane na południe pod kątem umożliwiającym jak najlepsze nasłonecznienie, co znacząco wpływa na wydajność systemu.

  • Dobór właściwej mocy systemu fotowoltaicznego 

Nieodłączną częścią wdrażania systemu fotowoltaicznego jest dobór właściwej mocy. Powinna ona pozwalać na realizację bieżącego zapotrzebowania na prąd, równocześnie dopuszczając jednak możliwość jego okazjonalnego wzrostu. Na tym etapie uwzględnia się zarówno wydajność pojedynczego panelu, jak i to, z ilu paneli ma składać się cała instalacja.

moc fotowoltaiki na mały dom

Obliczanie mocy instalacji fotowoltaicznej 

Do obliczenia właściwej mocy instalacji fotowoltaicznej konieczne jest przeprowadzenie analizy rocznego zużycia energii elektrycznej w danym gospodarstwie domowym. W tym celu najlepiej przyjrzeć się rachunkom za prąd i odczytom z licznika w skali całego roku. Dzięki zgromadzonym danym można będzie oszacować zapotrzebowanie na energię, które pozwoli na wybór właściwej wielkości i mocy instalacji fotowoltaicznej.

Przyjmuje się, że na każde zużyte 1000 kWh energii elektrycznej w skali roku powinno przypadać 1,25 kWp mocy fotowoltaiki. W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i uwzględnienia ewentualnego wzrostu zużycia polecane jest zamontowanie instalacji o około 10-20% większej mocy od średniego zapotrzebowania. Nadwyżka wyprodukowanej energii przekazywana jest do sieci energetycznej, skąd prąd może być odebrany, gdy:

  • występuje zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną
  • warunki atmosferyczne nie sprzyjają produkcji energii
  • instalacja fotowoltaiczna nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości energii

Czy system fotowoltaiczny w małym domu jest opłacalny?

Montaż systemu fotowoltaicznego i pozyskiwanie energii z promieniowania słonecznego to inwestycja opłacalna również w małym domu. Umożliwia ona znaczące obniżenie opłat za prąd, a w określonych przypadkach także możliwość całkowitej rezygnacji z zakupu energii elektrycznej pochodzącej z zakładów energetycznych. W razie nadwyżki w produkcji energii, niespożytkowany prąd może zostać sprzedany, generując dodatkowy zysk dla gospodarstwa domowego.

W wypadku małych domów, które dysponują ograniczonym miejscem i w których możliwa jest instalacja tylko niewielkiego systemu fotowoltaicznego, inwestycja ta nadal przynosi wymierne korzyści.

Niewielki system fotowoltaiczny, który nie pokrywa w całości zapotrzebowania na energię, wciąż sprawia, że rachunki za prąd są niższe, generując oszczędności dla gospodarstwa domowego.

Fotowoltaika w Lubinie 

Dostęp do fotowoltaiki w Lubinie zapewnia firma INNEX posiadająca Certyfikat Instalatora Systemów Fotowoltaicznych gwarantujący najwyższą jakość usług. Firma skupia się na indywidualnych potrzebach klienta, zawsze poszukując najlepszych rozwiązań. Wysoce wykwalifikowana i doświadczona kadra pracowników posiada szczegółową wiedzę z zakresu projektowania, montażu i serwisowania systemów fotowoltaicznych. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu w branży firma INNEX realizuje zamówienia związane z fotowoltaiką zgodnie z najwyższymi standardami i zasadami bezpieczeństwa.