Co można lutować lutem LS 45?

Podczas lutowania najważniejszą rolę odgrywa odpowiednie dobranie lutu do materiału, z jakiego stworzone są łączone elementy oraz do miejsca i warunków, w jakich to połączenie będzie musiało się znajdować. Bardzo częstym wyborem są luty srebrne, które są bardzo uniwersalne i tworzą mocne i trwałe połączenie. Jednym z najpopularniejszych spoiw tego typu jest lut LS 45, który dodatkowo występuje w wersji otulonej, dzięki czemu dodatkowe stosowanie topnika jest niepotrzebne. 

Czym jest lut LS 45 i jakie ma właściwości?

Lut LS 45 to spoiwo srebrne w otulinie topnikowej przeznaczone do lutowania twardego. Procentowy skład chemiczny tego lutu to srebro (Ag) 44 – 46 %, miedź (Cu) 29 – 31 % i cynk (Zn) 23 – 27 %. Temperatura topnienia znajduje się w przedziale 675 °C (solidus) – 735 °C (likwidus). Jest to bardzo popularne i zarazem uniwersalne spoiwo dostępne na rynku w prętach, najczęściej o długości 500 mm lub 1000 mm i średnicy 1,5 mm, 2 mm, i 2,5 mm.

Lut LS 45 ma bardzo dobre właściwości mechaniczne, znakomitą przewodność elektryczną, odporność na korodujące działanie kwasów i zasad, dobrą zwilżalność, obrabialność, a także zdolność do wypełniania struktury i wszelkich szczelin w lutowanych materiałach. Dzięki temu, że lut LS 45 występuje w wersji otulonej, nie trzeba przejmować się doborem odpowiedniego topnika i jego podawaniem w trakcie lutowania, ponieważ jest on dostarczany na bieżąco w procesie stapiania lutu. 

zastosowanie lutu LS 45

Jakie zalety ma lut otulony?

Luty mogą występować w dwóch różnych wersjach jako luty otulone i nieotulonej. Tak samo jest w przypadku lutów srebrnych, gdzie spoiwo LS 45 występuje w wersji otulonej i posiada otulinę z topnika. Używając lutów srebrnych, topnik jest niezbędnym elementem podczas procesu lutowania. To dzięki niemu możliwe z rozpuszczanie tlenków na powierzchni lutowanego materiału, co wpływa pozytywnie na rozpływanie się stopionego spoiwa i jego wnikanie w strukturę i szczeliny materiału lutowanego. Topnik zabezpiecza także lut oraz miejsce lutowane przed utlenianiem. Może on być używany jako oddzielny element, jednak dużo lepszym i wygodniejszym sposobem jest stosowanie lutów otulonych takich jak właśnie lut LS 45. Tego typu spoiwo posiada otulinę z topnika, dzięki czemu nie ma konieczności używania go dodatkowo. Podczas lutowania z wykorzystaniem lutów otulonych topnik podawany jest na bieżąco w trakcie topienia spoiwa. Korzystając z takiego rozwiązania, mamy pewność, że topnik oraz jego ilość zostaną odpowiednio dopasowane do spoiwa, oraz lutowane go materiału, dzięki czemu uzyskane połączenie będzie trwałe, szczelne i bardzo wytrwałe.

Jaką techniką lutuje się z wykorzystaniem lutu LS 45?

Lut LS 45 jest przeznaczony do tworzenia połączeń metodą lutowania twardego. Technika ta jest jedną z najpopularniejszych metod łączenia elementów metalowych za pomocą lutowania. Luty twarde, do których należy spoiwo LS 45 to wszelkiego rodzaju produkty, których temperatura topnienia jest wyższa niż 450 °C. Urządzeniami stosowanymi w lutowaniu twardym są między innymi palniki acetylenowo tlenowe, palniki na propan butan, lampy lutownicze lub też lutownice indukcyjne. Połączenia utworzone tą metodą są zdecydowanie wytrzymalsze, trwalsze, bardziej odporne na rozciąganie, uderzenia i wysoką temperaturę niż połączenia wykonywane techniką lutowania miękkiego. Dzięki temu lutowanie twarde i takie spoiwa jak LS 45 z powodzeniem są stosowane w bardzo wielu gałęziach przemysłu i nie tylko. Jest to jednak technika trudniejsza, wymagające odpowiedniego przygotowania i niezbędnych umiejętności. 

Jakie metale można lutować lutem LS 45?

Spoiwo LS 45 może być wykorzystywane do lutowania twardego takich materiałów jak miedź, nikiel i ich stopy, żeliwo oraz stale wysokostopowe. Dzięki temu z powodzeniem stosuje się go podczas łączenia instalacji zimnej i ciepłej wody, olejowych, gazu ciekłego, miejskiego i ziemnego oraz wielu innych. Spoiwo to znalazło swoje zastosowanie również w przemyśle elektroenergetycznym, chłodniczym oraz spożywczym. Wszystko to dzięki znakomitym właściwościom tego lutu oraz jego sporej uniwersalności, trwałości i szczelności utworzonych połączeń.